De weg naar succes

Manifesteren

Manifesteren betekent je doen gelden (macht vertonen) of zich openbaren (zichtbaar worden). Manifestatiekracht is het vermogen dat iemand heeft om het door hem/haar gewenste doel realiteit te maken. Manifestatiekracht kan op verschillende wijzen worden aangewend.

Volgens het westerse denken is dit vermogen de optelsom van het (laten) verrichten van activiteiten die bijdragen aan het doel, en het (laten) voorkomen of verzwakken van krachten die bereiken van het doel verder weg brengen. We ‘duwen’ hiermee als het ware alle ontwikkelingen in de richting van het gewenste doel.

In oosterse tradities is een complementaire zienswijze dominant: hierbij zijn inspiratie en verlangen naar het einddoel de werkende krachten. Hiermee ‘zuigen’ we als het ware alle ontwikkelingen in de richting van het gewenste doel. Maar uitsluitend inspiratie en verlangen zijn niet voldoende om bijvoorbeeld een bedrijf naar het einddoel te brengen. De juiste mix van beide zienswijzen is essentieel. Maar hoe pas je dat toe?

Meta2 invloed

Meta2 Invloed gaat over het beïnvloeden van situaties op het allerhoogste niveau: het tweede meta-niveau. Kijken we naar het trainingsaanbod in Nederland, dan zien we dat dit zich zonder uitzondering richt op het eerste meta-niveau van beïnvloeding: namelijk niet ‘in de situatie’ zijn (bijvoorbeeld boos zijn), maar je er bewust van zijn en een interventie plegen (zien dat je boos bent, dat eventueel benoemen en /of aanpassen).

Meta2 Invloed werkt echter op een niveau dat daar weer boven ligt. Daarmee zijn we zeer vooruitstrevend om het werken op dat niveau in het bedrijfsleven te introduceren. Maar in de tijd dat gezaghebbende business schools spiritualiteit in hun curriculum verweven, of er zelfs een leerstoel voor in het leven roepen, menen we dat de tijd er rijp voor is. Wij durven het aan om de meest baanbrekende wetenschappelijke inzichten over beïnvloeding van de werkelijkheid praktisch te maken en toe te passen in onze prestatie aanpak. Leer het beïnvloeden van de werkelijkheid vanuit het hoogste perspectief!

Meer weten over de training?

Prestatie Meesters

ONGEKENDE DOELEN

BINNEN HANDBEREIK

DOWNLOAD DE BROCHURE

Download de Prestatie Meesters Manifesteren voor Professionals brochure

Vul je emailadres in en ontvang de brochure direct in je mailbox

Download de Prestatie Meesters Manifesteren voor Managers brochure

Vul je emailadres in en ontvang de brochure direct in je mailbox

Prestatie Meesters

Adres: Assendorperdijk 1, 8012 EG Zwolle
Tel.: +31 (0)85 130 2334

Algemene informatie

E-mail: info@prestatiemeesters.nl

Cursisten- en financiële administratie

E-mail: administratie@prestatiemeesters.nl